ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NÍŽKOVICE

                           Biskupství brněnské , děkanství slavkovské

Duchovní správa

Římskokatolická farnost v Nížkovicích je spravována excurrendo administrátorem, tzn. že kněz nesídlí ve farnosti, ale dojíždí k jednotlivým úkolům. V současné době koná tuto službu P. Vojtěch Oldřich Divácký O.Praem. ze Slavkova u Brna. Je řeholním kanovníkem ze Strahova a knězem je od roku 1985. Zároveň působí jako kaplan ve Vážanech nad Litavou.

První papežovo kázání

 

 

Milé sestry a bratři,

vstoupili jsme do Roku víry a v brněnské diecézi vzniká nabídka několika iniciativ, které nám mohou pomoci k jeho hlubšímu prožívání. Mezi ně patří i zavedení stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény v Brně v Masarykově ulici. Od první neděle adventní je od pondělí do pátku od 9 do 16.30 hodin možnost setkat se v nové zpovědní místnosti s knězem a přijmout svátost smíření, nebo využít nabídky k duchovnímu rozhovoru či modlitbě. V kostele zároveň probíhá výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Jde o příležitost setkat se Pánem i jeho uzdravujícím milosrdenstvím.


Ze srdce vám všem žehná + Vojtěch 

 

 

počítadlo.abz.cz